TREPELLETS

Pellets er biodrivstoff laget av komprimert organisk materiale eller biomasse.Trepellets er en type biobrensel som er laget sammenpresset treflis, skogsavfall, sagbruksavfall, torv eller landbruksavfall.


Mest solgt trepellets er laget av furu og gran som kan leveres med forskjellige pakkeløsninger


Spesifikasjoner (varierer med tre typer):

Energi: ca. 4100 - 4900 kcal / kg

Diameter: 8mm      

Aske: mindre en 1%.       

Fuktighet: ca 8% 

Volumvekt: 630 - 680 kg / m3